> Nord-Salten Kra... / Artikler  


*
*
*
*
*
* Om oss
*
* Ledige stillinger
*
* Kundeservice
*
* Fakta
*
* Artikler
*
* Energiutredning
*
* Lokalt Eltilsyn
*
* Kraftstasjoner
*
* Driftsmeldinger
*
* Linker
*
* Kontakt oss
*
* Bilder
*
* Feilmelding
*


Driftsmeldinger


Artikler

Pressemelding

Styret i NSK A/L har besluttet å utsette tilsettingen av ny administrerende direktør til over nytt år. Stillingen vil da bli utlyst på ny.

MEDLEMSKAP I KRAFTLAGET

Representantskapet i Kraftlaget traff 15. juni 2009 følgende vedtak:

Utbygging av Forsanvatnet

Nord-Salten Kraftlag A/L har i stadsråd 26.06.2009 fått konsesjon til regulering av Forsanvatnet og utbygging av Forsanvatnet kraftstasjon.

Les mer på Olje og energidepartementets nettsider.

Årsmelding og regnskap 2008

Årsberetning og regnskap 2008 er nå klar. Les her

INNLØSNING AV ANDELSBREV

På representantskapets møte den 15.06.2009 ble det vedtatt å innløse gamle andeler til pari kurs. Følgende vedtak ble fattet:

Nord-Salten Kraftlag A/L er tildelt utjevningstilskudd

Nord-Salten Kraftlag A/L er tildelt et utjevningstilskudd på kr. 4.021.940,-

Nettleie 2009

Nett tariffene for 2009 er nå fastsatt, tariffene for 2009 er diffrensiert etter størrelsen på overbelastningsvernet (inntakssikringene)

Tariffene finner du her.

Samarbeidsavtale med Kredinor

For å effektivisere våre rutiner for innkreving av manglende betaling av strømregninger har vi fra 1 desember 2008, inngått en samarbeidsavtale med Kredinor. 

Flyvarsling på kraftledninger

Vi informerer om at Nord-Salten Kraftlag A/L har tatt i bruk flyvarslingssystemet OCAS.

OCAS er et radarsystem som gjennom blink varsler fly og helikopter at de nærmer seg et lufthinder. Blinkene utløses kun når fly/helikopter er i nærheten.

Det vil derfor tidvis være blink i mastene ved luftspennene over Hellemofjorden og Kjøpsviksundet.

Nord-Salten Kraftlag A/L lanserer kundeweb.

Her kan du som er kunde hos oss, enkelt ved hjelp av internett finne informasjon om ditt forbruk, utsendte regninger osv.

Årsberetning og regnskap for 2007

Årsberetning og regnskap for 2007     

Korrigerte lokalnettstariffer 2008

Nord-Salten Kraftlag A/L er tildelt et utjevningstilskudd på kr. 2.061.040,-  fra NVE.

Valg av medlemmer til representantskapet i Nord-Salten Kraftlag A/L

Det innkalles herved til valgmøte for Nord-Salten Kraftlag A/L's private medlemmer i Tysfjord Kommune og Hamarøy Kommune.

Lokale energiutredninger for 2007

Energiutredninger for 2007 er nå lagt ut.Nord-Salten Kraftlag AL - Adresse hovedkontor Ulvsvåg: 8276 Ulvsvåg - Telefon: 75 77 10 00 - Fax: 75 77 10 01
Adresse avdelingskontor Steigen: 8288 Bogøy - Telefon: 75 77 90 20 - Fax: 75 77 90 21
Adresse avdelingskontor Kjøpsvik: 8590 Kjøpsvik - Telefon: 75 77 52 10 - Fax: 75 77 52 11
Epost: firmapost@nskal.no