> Nord-Salten Kraftlag AL  


*
*
*
*
*
* Om oss
*
* Ledige stillinger
*
* Kundeservice
*
* Fakta
*
* Artikler
*
* Energiutredning
*
* Lokalt Eltilsyn
*
* Kraftstasjoner
*
* Driftsmeldinger
*
* Linker
*
* Kontakt oss
*
* Bilder
*
* Feilmelding
*


Driftsmeldinger


Nord-Salten Kraftlag AL

Hovedkontoret i Ulvsvåg

Nord-Salten Kraftlag AL er et nettselskap som produserer og distribuerer kraft i Nord-Salten. Fra 2002 ble vi også kommisjonærer for Salten Kraftsamband AS.

Kraftlaget ble stiftet 12. august 1946 - selskapet er således 60 år i 2006. Nord-Salten Kraftlag er lokalisert på Ulvsvåg i Hamarøy Kommune og sysselsetter i dag 49 personer fordelt på fire avdelinger.

Konsesjonsområdet er Hamarøy, Tysfjord og Steigen, samt deler av Sørfold kommune. Kraftproduksjonen foregår på tre kraftstasjoner: Slunkajavrre, Rekvatn og Sagfossen.

Pressemelding

Styret i NSK A/L har besluttet å utsette tilsettingen av ny administrerende direktør til over nytt år. Stillingen vil da bli utlyst på ny.

Nåværende elverkssjef Asbjørn Hansen går av med pensjon 31.12.09. I hans sted har styret besluttet å konstituere nåværende kontorsjef Ragnar Jullum (58). Jullum er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har lang fartstid i selskapet.

MEDLEMSKAP I KRAFTLAGET

Representantskapet i Nord-Salten kraftlag A/L traff 15. juni 2009 følgende vedtak:
”Samtlige av Kraftlagets nettkunder pr. 1. juli 2009 anses som medlemmer av Kraftlaget og skal innføres i Kraftlagets medlemsregister. Tysfjord, Hamarøy, Steigen og Sørfold kommuner, samt SKS Eiendom AS, opprettholder sitt medlemskap.

Hele saken samt brev til Kraftlagets nettkunder kan leses her

UTBYGGING AV FORSANVATNET.

26 juni 2009

Nord-Salten Kraftlag A/L har i Statsråd 26.06.2009 fått konsesjon til regulering av Forsanvatnet og utbygging av Forsanvatnet kraftstasjon.

Les mer på Olje og energidepartementets nettsider.

INNLØSING AV ANDELSBREV

På representantskapets møte den 15.06.2009 ble det vedtatt å innløse gamle andeler til pari kurs. Les hele saken her.

Salg av kraft

Nord-Salten Kraftlag A/L er kommisjonær for SKS Kraftsalg AS. Dette sikrer deg som kunde svært rimelig kraft. I følge konkurransetilsynet er vi en av landets rimeligste aktører.Nettleie 2010

Nettariffene for 2010 er nå fastsatt. Tariffene finner du her .

Fra og med 2010 blir alle abonnenter, hvor ikke annet er avtalt, avregnet 6 ganger i året.Pressemelding

Styret i NSK A/L har besluttet å utsette tilsettingen av ny administrerende direktør til over nytt år. Stillingen vil da bli utlyst på ny.Årsmelding og regnskap 2008

Årsberetning og regnskap 2008 er nå klar. Les herINNLØSNING AV ANDELSBREV

På representantskapets møte den 15.06.2009 ble det vedtatt å innløse gamle andeler til pari kurs. Følgende vedtak ble fattet:Nord-Salten Kraftlag A/L er tildelt utjevningstilskudd

Nord-Salten Kraftlag A/L er tildelt et utjevningstilskudd på kr. 4.021.940,-Samarbeidsavtale med Kredinor

For å effektivisere våre rutiner for innkreving av manglende betaling av strømregninger har vi fra 1 desember 2008, inngått en samarbeidsavtale med Kredinor. Nord-Salten Kraftlag AL - Adresse hovedkontor Ulvsvåg: 8276 Ulvsvåg - Telefon: 75 77 10 00 - Fax: 75 77 10 01
Adresse avdelingskontor Steigen: 8288 Bogøy - Telefon: 75 77 90 20 - Fax: 75 77 90 21
Adresse avdelingskontor Kjøpsvik: 8590 Kjøpsvik - Telefon: 75 77 52 10 - Fax: 75 77 52 11
Epost: firmapost@nskal.no