> Nord-Salten Kraftlag AL  


*
*
*
*
*
* Om oss
*
* Ledige stillinger
*
* Kundeservice
*
* Fakta
*
* Artikler
*
* Energiutredning
*
* Lokalt Eltilsyn
*
* Kraftstasjoner
*
* Driftsmeldinger
*
* Linker
*
* Kontakt oss
*
* Bilder
*
* Feilmelding
*


Driftsmeldinger


Nord-Salten Kraftlag AL

Hovedkontoret i Ulvsvåg

Nord-Salten Kraftlag AL er et nettselskap som produserer og instacaisno distribuerer kraft i Nord-Salten. Fra 2002 ble vi også kommisjonærer for Salten Kraftsamband AS.

Kraftlaget ble stiftet 12. august 1946 - selskapet er vera og john således 60 år i 2006. Nord-Salten Kraftlag er lokalisert på Ulvsvåg i Hamarøy Kommune og sysselsetter i dag 49 personer fordelt på fire avdelinger.

Konsesjonsområdet er Hamarøy, Tysfjord og Steigen, samt deler av Sørfold kommune. Kraftproduksjonen foregår på tre karamba kraftstasjoner: Slunkajavrre, Rekvatn og Sagfossen.

Omdanning av Nord-Salten Kraftlag A/L til aksjeselskap

Etter forslag fra styret fattet representantskapet i Nord-Salten Kraftlag A/L (forkortet ”NSK”) 15. juni 2009 en rekke vedtak, som legger grunnlaget for omdanning av NSK til aksjeselskap. Omdanningen skal etter planen skje i løpet av 2010, og administrasjonen arbeider nå for å legge til rette for dette.  Omdanning kan først skje etter at representantskapet har truffet ytterligere vedtak om blant annet oppløsning av NSK.

På denne nettsiden vil NSK legge ut relevant informasjon om omdanningsprosessen, som informasjon til våre kunder og til offentligheten. (Sist oppdatert 13/4 -2010)

Link til side

Salg av kraft

Nord-Salten Kraftlag A/L er kommisjonær for SKS Kraftsalg AS. Dette sikrer deg som kunde svært rimelig kraft. I følge konkurransetilsynet er vi en av landets rimeligste aktører.Ingen midlertidig forføyning mot Nord-Salten Kraftlag A/L

Ofoten tingrett har 7.4.2010 avsagt kjennelse i saken om tvangsutløsning av minoritetseiere - midlertidig forføyning.Verdien av nettkundenes aksjer i NSK – foreløpig beregning for ”normalkunden”

På vår nettside med relevant informasjon om omdanningsprosessen, er det nå lagt ut en foreløpig beregning på verdien av nettkundenes aksjer i NSK.Lokale energiutredninger for 2009, er nå lagt ut på hjemmesida.

Energiutredninger for 2009 er nå lagt ut, offentlige møter for 2009 er ikke arrangert. Referat fra disse blir lagt ut så snart møtene er arrangert.Nord-Salten Kraftlag AL - Adresse hovedkontor Ulvsvåg: 8276 Ulvsvåg - Telefon: 75 77 10 00 - Fax: 75 77 10 01
Adresse avdelingskontor Steigen: 8288 Bogøy - Telefon: 75 77 90 20 - Fax: 75 77 90 21
Adresse avdelingskontor Kjøpsvik: 8590 Kjøpsvik - Telefon: 75 77 52 10 - Fax: 75 77 52 11
Epost: firmapost@nskal.no